Impreza sportowa
Adrenalina we włosach

Tre¶ci dotycz±ce tego wydarzenia:
 · Dołącz do wydarzenia FB
 · Reportaż TV NOWA
 · Fotograficzne podsumowanie

Adrenalina We Włosach to impreza otwarta samochodowa. Podczas imprezy, uczestnicy kolejno będą wpuszczani na trasę, w celu przejechania pętli toru. Jednocześnie na torze będzie znajdować się maksymalnie 7 samochodów, wpuszczanych na 4 okrążenia/pętle. Celem imprezy jest podnoszenie umiejętności i doskonalenie techniki jazdy samochodem przez uczestników, popularyzacja sportów samochodowych oraz zbiórka prezentów dla dzieci z domów dziecka.

Kaski oraz aktualne OC i NW obowiązkowe !
 
ZASADY i REGULAMIN ADRENALINY WE WŁOSACH
WSTĘP
Impreza "Adrenalina We Włosach" zostanie przeprowadzona zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.

Przebieg i Cel Imprezy
Adrenalina We Włosach to impreza otwarta dla spełniających wymagania niniejszego Regulaminu. Podczas imprezy, uczestnicy kolejno będą wpuszczani na trasę, w celu przejechania pętli toru. Jednocześnie na torze będzie znajdować się maksymalnie 7 samochodów, wpuszczanych na 5 okrążeń/pętli. Celem imprezy jest podnoszenie umiejętności i doskonalenie techniki jazdy samochodem przez uczestników, popularyzacja sportów samochodowych oraz zbiórka prezentów dla dzieci z domów dziecka.

1. USTALENIA OGÓLNE
1.1 Impreza odbędzie się na terenie Toru Słomczyn, dnia 26.11.2017.
1.2 Organizatorem imprezy jest Gracjan Duda. Kontakt z
organizatorem odbywa się drogą mailową pod adresem dudag@wp.pl, lub za
pośrednictwem telefonii pod numerem +48/ 728 306 033.
1.3 Czas trwania imprezy
26.11.2016 - 09:30 - Start imprezy
26.11.2016 - 15.00 - Zakończenie jazd po torze
1.4 Charakterystyka
Impreza zostanie przeprowadzona w ciągu jednego dnia. Impreza jest wyłącznie treningiem i nie posiada statusu zawodów.

2. ZGŁOSZENIA
2.1. Zgłoszenie odbywa się bezpośrednio na miejscu imprezy. Zgłoszenie musi
zostać podpisane w dniu imprezy, przez kierowcę i pilota (jeśli obecny), podczas odbioru
dokumentów. Podpis świadczy o zaakceptowaniu niniejszego regulaminu.
2.3 Zgłoszenie nie zawiera składki ubezpieczeniowej pokrywającej OC uczestnika wobec osób trzecich.
2.4. Organizator ma prawo nie przyjąć zgłoszenia, bez podania przyczyny.

3. ZAŁOGA
3.1 Załogę stanowi kierowca i pilot. Pilot jest opcjonalny. Kierowca musi posiadać ważne prawo jazdy w myśl przepisów prawa RP lub licencję zawodnika PZM wraz z pisemną zgodą prawnego opiekuna.
Zarówno kierowca jak i pilot MUSZĄ posiadać kaski.

4. POJAZY DOPUSZCZONE
4.1 Wszystkie samochody zgłoszone do imprezy muszą posiadać ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych, tj.: do udziału dopuszcza się wyłącznie samochody osobowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym lub osobowo – towarowe na bazie podwozia samochodu osobowego. Wyjątkiem jest samochód z ważną książką samochodu sportowego.
4.2 Zakazuje się stosowania opon kolcowanych.

5. UBEZPIECZENIE
5.1 Kierowcy uczestniczący w imprezie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC i NW.
5.2 Organizator nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za szkody i straty w stosunku do załóg i ich sprzętu, jak również spowodowanych przez nie w sposób pośredni lub bezpośredni szkód w stosunku do osób trzecich i ich mienia.


6. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW
6.1 Przez podpisanie zgłoszenia uczestnik zobowiązuje się do całkowitego podporządkowania przepisom regulaminu oraz poleceniom i instrukcjom wydanym przez kierownictwo imprezy , zarówno poprzez komunikaty jak i inne formy przekazu.
6.2 Pod rygorem wykluczenia z imprezy uczestnik zobowiązany jest do:
- wypełnienia i podpisania zgłoszenia udziału w imprezie
- obecności na odprawie uczestników
- okazania przy wjeździe na tor opaski potwierdzającej poprawne wypełnienie zgłoszenia, posiadanie aktualnych badań technicznych samochodu oraz aktualnego ubezpieczenie OC i NNW
- jazdy w zapiętych pasach bezpieczeństwa i kasku ochronnym podczas odbywania treningu
- sportowego zachowania się podczas trwania imprezy

7. ODBIÓR ADMINISTRACYJNY
7.1 Odbiór Administracyjny dokumentów odbędzie się na terenie Toru Słomczyn, w dniu trwania imprezy od godziny 8.30
7.2 Dokumenty, które należy okazać przy odbiorze dokumentów:
- prawo jazdy kierowcy
- ubezpieczenia OC i NW
- dowód rejestracyjny samochodu z ważnymi badaniami technicznymi

8. ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TORZE
8.1 Obowiązuje zakaz jazdy pod prąd trasy.
8.2 Obowiązuje zakaz ścigania. Wyprzedzanie może nastąpić tylko w momencie, kiedy samochód wyprzedzany włączy kierunkowskaz i zjedzie do krawędzi toru.
8.3 Pojazd wyprzedzany, zobowiązany jest do użycia kierunkowskazu, tak aby uczestnik
wyprzedzający został poinformowany, że został dostrzeżony.
8.4 Obowiązuje bezwzględny obowiązek stosowania się do flag.
Flaga zielona – tor jest wolny od przeszkód, uczestnik może bezpiecznie wjechać na tor.
Flaga czerwona - pokazywana jest gdy zachodzi konieczność przerwania treningu.
Wszyscy kierowcy muszą natychmiast zwolnić i udać się do depot (lub miejsca wskazanego przez sędziów), muszą być gotowi do zatrzymania się w razie konieczności. Wyprzedzanie jest zabronione.
Flaga żółta - jest to sygnał niebezpieczeństwa na torze. Zabrania się wyprzedzania podczas żółtej flagi pod rygorem wykluczenia z imprezy.
Flaga czarna - jest używana do poinformowania kierowcy, że w następnym okrążeniu musi zjechać do depot i udać się do organizatora w celu wyjaśnień.
Flaga niebieska - ustąp pierwszeństwa szybszemu samochodowi
Flaga szachownica - pokazywana jest przez wymachiwanie i oznacza koniec treningu.
8.5 Zakazuje się jazd po torze, pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
8.6 Przy zjeździe z toru obowiązuje ograniczenie do 40 km/h. W DEPO limit prędkości wynosi 20 km/h

9. KARY
Przewiduje się następujące kary:
- Samochód niespełniający regulaminu: niedopuszczenie do startu
- Odbycie próby w niezapiętych pasach, lub bez kasku: wykluczenie
- Niestosowanie się do flag: wykluczenie
- Niesportowe zachowanie: wykluczenie
- Niestosowanie się do poleceń organizatora: wykluczenie

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, wydawania instrukcji dodatkowych oraz komunikatów, stanowiących integralną część regulaminu uzupełniającego jak również do całkowitego odwołania imprezy.
10.2 Zabrania się jazd testowych na terenie Parku Maszyn

kalendarz imprez klubowych
26
Listopada2017
- Adrenalina we włosach
Czas trwania wydarzenia:
<< Listopad 2017 >>
P W S C P S N
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

imprezy zakończone:

zak. 8/12/2018

zak. 25/11/2018

zak. 6/10/2018

zak. 30/9/2018
przygoda z Ak-Rzemieslnik


- Jak zapisać się do klubu

- Gdzie trenować

- Gdzie startować

- Sędziowanie na zawodach
Ciekawe materiały:
Autodrom Słomczyn


Najnowsze galerie na stronie ak-rzemieslnik.pl:

Zakończenie sezonów PTS, YTC oraz sezonu sędziowskiego (8.12.2019)
Adrenalina we Włosach cz.2 (25.11.2018)
Adrenalina we Włosach (25.11.2018)

© Automobilklub Rzemieslnik 2010 - 2018