informacjeProcedura uzyskania certyfikatu i licencji B,C, B,C Junior na sezon 2017O wystawienie certyfikatu i licencji wyścigowej stopnia "B,C", "B,C Junior" na sezon 2017 występuje macierzysty Klub do ZG PZM na piśmie, potwierdzając przynależność klubową.

Dział Sportu Automobilklubu Rzemieślnik wystąpi o wystawienie certyfikatu i licencji stopnia "B,C", "B,C Junior" dla swoich zawodników po spełnieniu niezbędnych wymogów:

1.    należy wypełnić klubową deklarację startową na sezon 2017 i przesłać na adres radek@ak-rzemieslnik.pl (można też wypełnić deklarację w Klubie na Żytniej).

2.    należy uregulować składki klubowe na bieżąco - gotówką w kasie Klubu lub wpłacić na rachunek klubowy w banku Pekao SA oddział w Grójcu: 35 1240 5660 1111 0000 5094 3298 z dopiskiem: składka 2017 nazwisko, imię.

3.    należy przedstawić kopię aktualnego badania psychologicznego (badanie ważne jest 5 lat od daty badania i musi obejmować cały sezon 2017, chyba że w orzeczeniu jest określone inaczej)

4.    należy przedstawić kopię aktualnego zaświadczenia o braku przeciwwskazań do uprawiania dyscypliny sport samochodowy przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny sportowej. Zaświadczenie lekarskie musi znajdować się na wniosku o przyznanie licencji stopnia "B,C", "B,C Junior" oraz na wniosku o przyznanie certyfikatu.

5.    należy uczestniczyć w teoretycznym szkoleniu w zakresie znajomości regulaminów sportu samochodowego, obowiązujących zasad bezpieczeństwa oraz znajomości opisów nawigacyjnych (w Klubie)

6.    należy ukończyć kurs obejmującego minimum 3 godziny jazdy na torze oraz inne zajęcia praktyczne. Program kursu zatwierdzany jest przez GKSS PZM.

7.    należy zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną PZM i otrzymać stosowne zaświadczenie. Zaświadczenie ważne jest przez okres 3 lat od daty jego wystawienia, po tym okresie ubiegający się o licencję winien zdać ponownie egzamin teoretyczny z obowiązującego materiału. Przed przystąpieniem do egzaminu należy spełnić warunki wymienione w art. 3.1, 3.2, 3.3 Regulaminu Licencji Sportu Samochodowego 2017.

8.    do wniosku o przyznanie licencji stopnia "B,C", "B,C Junior" należy dołączyć wymagane dokumenty:

  • wniosek o przyznanie certyfikatu sportu samochodowego,
  • zaświadczenie z egzaminu na certyfikat i licencję wyścigową stopnia "B,C", "B,C Junior"
  • wypełniony druk danych osobowych zawierający zgodę na skanowanie podpisu,
  • aktualne trzy zdjęcia,
  • kopię ważnego orzeczenia psychologicznego,
  • kopię prawa jazdy kategorii B,
  • opłata za licencję lub potwierdzenie wykonanego przelewu na rachunek (35 1240 5660 1111 0000 5094 3298 PEKAO S.A. Oddział w Grójcu z dopiskiem: opłata za licencję "B,C", "B,C Junior", nazwisko, imię)
kalendarz imprez klubowych
20
Stycznia2018
- Otwarty Dzień Słomczyn
<< Styczeń 2018 >>
P W S C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

imprezy zakończone:

zak. 13/1/2018

zak. 16/12/2017

zak. 29/11/2017

zak. 26/11/2017
Zawodnik Automobilklubu Rzemieslnik:
Autodrom Słomczyn


Najnowsze galerie na stronie ak-rzemieslnik.pl:

Sylwestrowy Time Attack (13.01.2018)
Przedświąteczny Otwarty Dzień Słomczyn (16.12.2017)
Zakończenie sezonu Ak-Rzemieślnik (10.12.2017)


© Automobilklub Rzemieslnik 2010 - 2016